دانلود پی دی اف کتاب Der Bergdoktor 2020 – Heimatroman : Die Liebesquelle

[ad_1]

اینا روزها چشمانش را باز نکرده و هیچ واکنشی به کلمات نشان نمی دهد. او می خوابد و می خوابد و نمی آید. با این وجود ، دکتر برگر ، که پس از سقوط شدید در “کلینیک کوچک” او دراز کشیده است ، اطمینان دارد که به زودی بیدار خواهد شد. با این حال ، او نمی داند که آیا اینا می تواند وقایع دراماتیک منجر به سقوط او را به یاد بیاورد. او تقریباً می خواست که این خاطره را ترک کند. اما من مطمئن هستم که او س questionsال خواهد کرد ، و اجازه ندارد دروغ بگوید …

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der Bergdoktor 2020 – Heimatroman : Die Liebesquelle