دانلود پی دی اف کتاب Der Bergdoktor 2018 – Heimatroman : Wechselhaft wie der April?

[ad_1]

هانی من مریض است … سنتر کوربینیایی نمی تواند رفتار تغییر یافته همسر جوان خود را به روش دیگری توضیح دهد. هانا قبلاً گشاده ، خوشحال و پرانرژی بود ، اکنون او خجالتی ، یکپارچه و مدام خسته است. او تقریباً لطافت خود را رد می کند. دلیل تغییر روحیه آنها ازدواج آنهاست ، همانطور كه ​​كوربینی ها نمی توانند متوجه شوند. پس از جدایی ، هانی سرانجام دکتر. همبرگر او دختر را زیر و رو می کند. این تشخیص نه تنها برای هانی ، بلکه برای کوربینی ها یک شوک بزرگ است: او در یائسگی است – در سن بیست و نه سالگی!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der Bergdoktor 2018 – Heimatroman : Wechselhaft wie der April?