دانلود پی دی اف کتاب Der Bergdoktor 2013 – Heimatroman : Wer Wind sät –

[ad_1]

ماریوس و دختران – جولیا نمی تواند آن فصل را از ذهن خود بیرون بیاورد! بعد از رجینا ، به Fury ، زین هوسرل شیرین قند ، سپس Rosal و Irmi رسید. خلاصه جولیا از اسلافش اصلا مطلوب نیست. از نظر آنها دختران از نظر دسته بندی سطحی و آزار دهنده هستند: از نظر ماریوس بسیار احمقانه و تنها برای یک دهقان در لنزوف تبدیل می شوند. او ، جولیا ، برای چند هفته همسر کشاورز و همسر ماریوس است. هیچ دلیلی وجود ندارد که به عشق و وفاداری او شک کنیم. اما او موفق نمی شود که حسادت او را تحت کنترل درآورد. او مخفیانه به چیزهای خود فرو می رود و با تلفن همراهش لنگ می زند. و سپس او یک پیام سرنوشت ساز را می خواند …

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der Bergdoktor 2013 – Heimatroman : Wer Wind sät –