دانلود پی دی اف کتاب Der Bergdoktor 2012 – Heimatroman : Ein Lichtblick in schwerer Zeit

[ad_1]

لورنز سابیتزر به پزشک کوهستان گفت: “من به سنت کریستف آمدم زیرا هنوز هم مجبورم اینجا کاری انجام دهم.” مردی که در نگاه اول دیده می شود که بسیار بیمار است امروز برای اولین بار در عمل است. “باید چند روز دیگر روی پاهایم بمانم. لطفا کمکم می کنید؟ ‘دکتر. مارتین برگر سرش را تکان داد و قول داد: “من هر کاری از دستم بر می آید انجام می دهم تا به تو کمک کنم.” اما آیا او و بیمارش واقعاً وقت کافی برای بدهی مزمن دارند؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der Bergdoktor 2012 – Heimatroman : Ein Lichtblick in schwerer Zeit