دانلود پی دی اف کتاب Der Bergdoktor 2007 – Heimatroman : Da blieb sein Platz leer

[ad_1]

جای او خالی ماند. توبیاس اشمیتثوفر که چرا شانتا امید دیدار دوباره در روز عروسی را از دست نداد ، نه تنها عشق ابدی به همسرش قول داد ، بلکه سرگرمی خطرناک خود – کوهنوردی را نیز کنار گذاشت. او فقط یک بار می خواهد در سخت ترین نقطه با بهترین دوستانش از فلدکف صعود کند. پس باید برای همیشه ختم شود. حتی اگر احساس بدی داشته باشد ، سنتا نمی تواند با همسرش خارج از تور خداحافظی صحبت کند. در ابتدای فوریه ، در شرایط دشوار فصل ، تیم طناب زنی آغاز می شود. در همین حال ، سانتا از دکتر می آموزد. برگر او به امید ایستاده است. حالا او بیش از حد معمول مشتاقانه منتظر بازگشت توبیاس است. اما بدون کوهنورد مهلت مجدداً اعمال می شود …

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der Bergdoktor 2007 – Heimatroman : Da blieb sein Platz leer