دانلود پی دی اف کتاب Der Begriff der Jüdischen Kunst in der Kunstgeschichte : Versuch einer Definition

[ad_1]

در قرن نوزدهم و اوایل قرن 20 ، هنرمندان یهودی با تأثیرات اصلی و اصطلاح “هنر یهودی” به طور فزاینده ای آثار خود را به دست گرفتند. با استفاده از مثال ماکس لیبرمن و مارک شاگال ، دو نماینده یهودیت اروپای غربی و شرقی ، و واکنش به کار آنها در نوشتن تاریخ هنر ، اصطلاح “هنر یهود” اکنون برای اولین بار در حال بررسی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der Begriff der Jüdischen Kunst in der Kunstgeschichte : Versuch einer Definition