دانلود پی دی اف کتاب Der Auslandseinsatz der Parlamentsarmee im Spannungsverhaeltnis zwischen innerstaatlichen und voelkerrechtlichen Vorgaben

[ad_1]

استقرار بوندسوهر در خارج از کشور از لحاظ حقوقی و سیاسی بحث برانگیز است. در بسیاری از اعزام ها به خارج از کشور ، سربازان نیز خدمات خود را در خاک خارجی به پایان رسانده اند. در عین حال ، عدم قطعیت حقوقی قابل توجهی در زمینه استقرار در خارج از کشور وجود دارد که ممکن است بر عملکرد تکالیف تأثیر منفی بگذارد. ارزیابی حقوقی دشوارتر از این است که این موضوع در چهارراه بین حقوق بین الملل و قانون اساسی قرار دارد. نویسنده این تقاطع ها را با تمرکز بر تحولات حقوقی و حقوقی موجود ارائه می دهد و راه حل های ممکن برای کاهش عدم قطعیت های قانونی موجود را نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der Auslandseinsatz der Parlamentsarmee im Spannungsverhaeltnis zwischen innerstaatlichen und voelkerrechtlichen Vorgaben