دانلود پی دی اف کتاب Der Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems zur Vermeidung nosokomialer Infektionen durch Restkontaminationen an Medizinprodukten

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2019 در بخش بهداشت – علوم پرستاری – مدیریت پرستاری ، درجه: 1.7 ، Hamburger Fern-Höchschule ، زبان: آلمانی ، چکیده: امکانات بهداشتی موظف به اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت با مدیریت بهداشت یکپارچه هستند. در ده سال گذشته به دلیل تعداد زیادی نقص ساختاری و فنی که مانع از ورود مجدد سلامت کامل محصولات پزشکی در آلمان می شود ، امکانات عقیم سازی مرکزی (CSSD) در آلمان متوقف شده است. از این تز می توان استنباط کرد که قوانینی برای معرفی ، کاربرد و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت و بهداشت توسط مجریان مراکز بهداشتی و یک مرکز عقیم سازی مرکزی به اندازه کافی اجرا نمی شوند. مدیریت و اپراتورها پیامدهای حقوقی بالقوه را به حداقل می رسانند ، که ممکن است به مسئولیت شخصی مدیریت منجر شود زیرا عملکرد کافی برای عقیم سازی مرکزی نیست ، و پیامدهای منفی آن برای شرکت ، به ویژه برای بیمار است. س: چگونه مراکز بهداشتی درمانی می توانند با مدیریت صحیح کیفیت و بهداشت از بیمارانشان در برابر عفونت های ناشی از وسایل جراحی آلوده محافظت کنند؟ به عنوان بخشی از این پایان نامه کارشناسی ، کاربرد سیستم مدیریت کیفیت مطابق با DIN EN ISO 9001: 2015 ارائه شده است. هدف از این کار روشن ساختن نیاز افرادی است که در مراکز درمانی DIN EN ISO 9001: 2015 برای مدیریت عقیم سازی مرکزی کار می کنند و معرفی سیستم مدیریت کیفیت مطابق با DIN EN ISO. مزیت استفاده از سیستم مدیریت کیفیت گواه اقدامات سازگار با قانون همه افراد درگیر در این فرایند است. مدیریت و کارمندان ارشد مسئول انطباق سیستم با این استاندارد هستند. تعریف فرآیندها و فرآیندهای آنها در شرکت باید نیازها / نیازهای مشتریان و قانون قابل اجرا را منعکس کند. با توجه به این استاندارد ، معرفی سیستم QM برای یک منطقه کاملاً استاندارد از CSSD این امکان را فراهم می کند که بتوانید تمام الزامات پردازش در یک سیستم را بسته بندی کنید و کاربرد ، نگهداری و بهبود سیستم را برای همیشه ثابت کنید. این امر خطر آلودگی بیمار را در اثر آلودگی باقیمانده روی تجهیزات کاهش می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems zur Vermeidung nosokomialer Infektionen durch Restkontaminationen an Medizinprodukten