دانلود پی دی اف کتاب Demographic and Socioeconomic Basis of Ethnolinguistics :

[ad_1]

این کتاب شرح و تحلیل جامعه شناسانی است که از دیدگاه جمعیتی نگاشته شده اند. این داده ها را در مورد محتویات ، روش ها و موضوعات این رشته میان رشته ای تلفیق می کند و مواد پراکنده منتشر شده در این زمینه را به یک کل منسجم ترسیم می کند. با بهره گیری از طیف وسیعی از علوم علاوه بر جمعیت شناسی و جامعه شناسان ، از جمله جامعه شناسی ، مردم شناسی ، آمار ، روانشناسی ، علوم اعصاب و سیاست های عمومی ، این کتاب به بررسی مباحث نظری و کاربردی ، روش های پیوند و یافته های اصلی می پردازد که شامل مواد ملی و بین المللی است. ، و تصاویر ماقبل تاریخ ، تاریخ و معاصر را ارائه می دهد. این کتاب به این مسئله نظری می پردازد که چگونه زبانی که ما از آن استفاده می کنیم بر اساس صلاحیت ژنتیکی زبانی توسعه می یابد و این مسئله عملی است که چگونه مداخلات شخصیت های دولتی و عمومی می تواند رشد طبیعی زبان را عمیقا تغییر دهد است. به همین ترتیب ، این کتاب مورد توجه مربیان و دست اندرکاران مختلف از کاربران گرفته تا جمعیت شناسی اجتماعی ، جامعه شناسی ، آمار ، انسان شناسی فرهنگی و به ویژه دانشمندان علوم اجتماعی علاقه مند به مطالعات قومی و مهاجرت انسانی قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Demographic and Socioeconomic Basis of Ethnolinguistics :