دانلود پی دی اف کتاب Deforestation in the Teknaf Peninsula of Bangladesh : A Study of Political Ecology

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه بوم شناسی سیاسی در مورد جنگل زدایی در شبه جزیره تکناف بنگلادش را ارائه می دهد. هدف از این مطالعه روشن کردن عوامل اجتماعی م toثر در روند جنگل زدایی ، از جمله روابط قدرت ذاتی فقر ، مهاجرت پناهندگان ، تجاوز به جنگل و مدیریت جنگل بود. تجزیه و تحلیل فردی ارائه شده در این کتاب صرفاً بر اساس اطلاعات اولیه حاصل از کارهای اصلی انجام شده در طی 7 سال و سنجش از دور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک های GIS است. نیمه دوم کتاب رویکردهای احیا rev مانند جنگلداری اجتماعی و خانگی را در نظر گرفته است که کاربردهای گسترده ای در کشورهای در حال توسعه دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Deforestation in the Teknaf Peninsula of Bangladesh : A Study of Political Ecology