دانلود پی دی اف کتاب Deep Active Learning : Toward Greater Depth in University Education

[ad_1]

این اولین کسی است که مفاهیم یادگیری فعال و یادگیری عمیق را متصل می کند و تئوری و عمل را از طریق همکاری دانشمندان در آموزش عالی از سه کشور (ژاپن ، ایالات متحده و سوئد) به حوزه های مختلف موضوعی (آموزش) پیوند می دهد. یک کتاب است. ، روانشناسی ، آموزش علوم ، تربیت معلم ، دندانپزشکی و تجارت). فقط از آغاز قرن بیست و یکم است که تدریس فعال به کلید تغییر جهت از آموزش به تدریس در آموزش عالی ژاپن تبدیل شده است. با این حال ، در ژاپن ، “آموزش فعال” ، مانند بسیاری دیگر از کشورها ، یک اصطلاح چتر برای روشهای تدریس است که مشارکت فعال دانش آموزان را افزایش می دهد ، مانند کار گروهی ، بحث ، سخنرانی و غیره. آنچه از دانش آموزان لازم است فقط یادگیری فعال نیست بلکه یادگیری عمیق فعال است. تمرکز عمیق بر یادگیری محتوا و کیفیت است ، در حالی که یادگیری فعال ، به ویژه در ژاپن ، بر روش های یادگیری متمرکز است. یادگیری فعال عمیق در تقاطع یادگیری فعال و یادگیری فشرده قرار می گیرد ، اشاره به یادگیری است که دانش آموزان را در هنگام تعامل با دیگران با جهان به عنوان یک هدف یادگیری درگیر می کند ، و دانش قبلی دانش آموزان و دانش شما را به تجربه کمک می کند. همراه با آینده آنها. چه چیزی چنین یادگیری عمیق فعال در برنامه های درسی ، آموزش ، ارزیابی و یادگیری را تسهیل می کند؟ این کتاب سعی دارد با پیوند نظریه و عمل به این س questionال پاسخ دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Deep Active Learning : Toward Greater Depth in University Education