دانلود پی دی اف کتاب Dead Souls

[ad_1]

ارواح مرده رمانی بی نظیر است که به معیار بی نظیری از نثر کنایه آمیز ادبیات روسیه تبدیل شده است. داستان چیچیکوف ، بازرگانی که “جانهای مرده” ناگاس در استان دور را خریداری کرد ، هنوز با مدرنیته و شوخ طبعی ظریف خود تحت تأثیر قرار می گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dead Souls