دانلود پی دی اف کتاب De Rethondes, 11 novembre 1918, à Rethondes, 22 juin 1940 : Une histoire de France et d'Allemagne

[ad_1]

چگونه فرانسه ، پیروز جنگ بزرگ ، قدرت غالب اروپا ، در تهیه معاهده ورسای سهم بسزایی داشت ، پس از 22 سال متحمل نظامیانی شد که تا سال 1940 در آلمان از آن احترام و احترام می ماند. بزرگترین شکست نظامی در تاریخ خود ، که آن را در آستانه نابودی قرار خواهد داد. علل فاجعه نظامی است ، اما مهمتر از همه سیاسی است ، در نتیجه ناتوانی دولتهای متوالی که باید سیاست خارجی برای تعیین دیدگاه منحصر به فرد ، پایبند بودن به آن و تجهیز خود به تجهیزات نظامی تعریف شود. . این تاریخ جانشینی تدریجی فرانسه است که دیدگاه نویسنده را دیکته می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب De Rethondes, 11 novembre 1918, à Rethondes, 22 juin 1940 : Une histoire de France et d'Allemagne