دانلود پی دی اف کتاب De l'autonomie à l'autogouvernance des peuples autochtones : Manifestations du droit à l'autodétermination

[ad_1]

یک سمینار بین المللی برای ارزیابی وضعیت توانمندسازی بومی و روند جهانی در مارس 2019 در مکزیکو سیتی برگزار شد. هدف این بود که به بحثهای مداوم در مورد شیوه تعیین سرنوشت توسط بومیان ، و نه فقط از نظر قانونی و سیاسی کمک کند. آفرینش ، بلکه به معنای گسترده تر آن نیز به عنوان یک فرایند تاریخی و اجتماعی است. این انتشار طیف گسترده ای از موارد را از زمینه های مختلف ، به امید ابزاری مفید برای ادامه بحث فراتر از کلوویوم ، فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب De l'autonomie à l'autogouvernance des peuples autochtones : Manifestations du droit à l'autodétermination