دانلود پی دی اف کتاب De Carthage à Lampedusa : La migration en Tunisie

[ad_1]

این کتاب با کارهای میدانی عمیق و عمیق ، براساس داده های ملی اخیر و قابل اعتماد تکمیل شده ، ابعاد جمعیتی ، تاریخی ، مذهبی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ابعاد مهاجرت در تونس امروزی را که گاه مهم است ، طی می کند. نویسنده به دنبال لیست دقیق وقایع ، برخی از شخصیت های اصلی مهاجرت در تونس را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می دهد ، و به ویژه “غیرقانونی” ، مهاجر ترانزیتی ، “جویدنی” یا “مغز در تبعید”. درباره اثرات انحرافی اپیدمی های اخیر در مهاجرت نیز در اینجا بحث شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب De Carthage à Lampedusa : La migration en Tunisie