دانلود پی دی اف کتاب Das russische Imperium : Von den Romanows bis zum Ende der Sowjetunion

[ad_1]

این کتاب شاهدی معاصر است: تاریخ روسیه از ظهور ابرقدرت اروپایی تا سقوط امپراتوری شوروی در 1991. دتریچ گایر ، یکی از مهم ترین مورخان آلمان شرقی ، در مورد تاریخ روسیه بحث کرد. تا آخرین تجزیه در سال 1613 امپراتوری شوروی بر تخت سلطنت رومانوف در آخرین سخنرانی توبینگان. این کتاب در مورد حاکمان ، اشراف و دهقانان امپراتوری حاکم ، سیاست های امپراتوری سازی و ملیت ، انقلاب و پیامدهای آن صحبت می کند. ارائه گایر تلاشی است برای نمایان ساختن ویژگیهای اصلی دولت و ذهنیت روسیه. گیر با قدرت زبانی خود ، پنج دهه تحقیق در روسیه و دانش فراوان از حاکمیت عالی ، خواننده را در طی چهار قرن تاریخ روسیه و اروپا راهنمایی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Das russische Imperium : Von den Romanows bis zum Ende der Sowjetunion