دانلود پی دی اف کتاب Das Rio/Kyoto/Paris-Dilemma : Eine klimapolitische Rekonstruktion verpasster Chancen und ein konkreter Ausweg

[ad_1]

ریودوژانیرو ، کیوتو ، پاریس: جامعه جهانی به طور منظم در اجلاس سازمان ملل متحد در جاهای مختلف زمین دیدار می کند – و در پایان آنها معمولاً تلاش زیادی می کنند و فقط باریکترین مخرج مشترک در یک مانیفست پروتکل باریک است. آنچه که امروزه ما را به چنین وضعیتی رسانده و دستیابی به تقریباً همه اهداف آب و هوایی را غیرممکن می کند. اما اگر در سال های 1990 ، 2000 و 2010 تصمیمات متفاوتی اتخاذ کرده باشیم ، چه می شود؟ اگر جامعه جهانی مسیری متفاوت را طی کند چه اتفاقی می افتد؟ فرانتس یوزف ریدرماخر ، دانشمند مشهور کامپیوتر و دانشمند اقلیم ، در مقاله خود در کتاب دوره 202 ، سه تحلیل مدل برای سه سناریو ارائه داده است که می تواند انقلابی در حفاظت از آب و هوا ایجاد کند. و سناریوی چهارم را برای سیاستمداران و همه ما فراهم می کند ، علی رغم وضعیت فعلی آنچه اکنون باید انجام شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Das Rio/Kyoto/Paris-Dilemma : Eine klimapolitische Rekonstruktion verpasster Chancen und ein konkreter Ausweg