دانلود پی دی اف کتاب Das Regulierungsermessen als Instrument der Verwaltungsentscheidung. Rechtliche Legitimation und Reichweite

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق از سال 2019 – قانون مدنی / حقوق تجارت ، حقوق شرکتی ، قانون ضد انحصارطلان ، حقوق تجارت ، درجه: 1.7 ، دانشگاه فنی درسدن ، زبان: آلمانی ، چکیده: در قانون نظارتی و اداری آلمان ، یک سالن ترم تیترها در طول سالها به تیترهای تکراری تبدیل شدند. ما در حال صحبت کردن در مورد ابزار تصمیم گیری اداری با صلاحدید نظارتی هستیم. بعنوان یک م componentلفه بسیار مدرن برخی از تصمیمات اداری ، الزامات قانونی و زمینه های اختیارات تصمیم گیری نهایی را به آزمایش می گذارد و غیر قابل انکار چیزی فراتر از درک است. با توجه به این واقعیت ، هنوز یک تنش شدید بین دو گروه از طرفداران و مخالفان تقریباً یکسان وجود دارد که بحث زنده را پیش می برند. این واقعیت به تنهایی باید دلیل کافی برای پایه گذاری اختیارات نظارتی در یک تحقیق عمیق تر به عنوان یک توسعه علمی باشد. علاوه بر توضیحات اساسی دگماتیک و چارچوب قانونی صلاحدید نظارتی ، در درجه اول توجه به مسئله مشروعیت و دامنه اختیارات نهایی تصمیم گیری فردی آژانس شبکه فدرال است. این تمدید براساس وضعیت حقوقی و قضایی فعلی آلمان است. با این حال ، به دلیل محدودیت دامنه تحقیقات ، تمرکز در درجه اول بر حوزه قانون ارتباطات راه دور و TKG (قانون ارتباطات راه دور) خواهد بود. سرانجام ، تمرکز بر تنظیم انرژی نیز مختصر است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Das Regulierungsermessen als Instrument der Verwaltungsentscheidung. Rechtliche Legitimation und Reichweite