دانلود پی دی اف کتاب Das Buch der Wünsche & Visionen : Übungen und Impulse für Manifestation, Intuition und Schöpferkraft

[ad_1]

آیا بینایی در قلب خود دارید که بخواهید آن را احساس کنید؟ آیا رویایی دارید که در نهایت باید به واقعیت تبدیل شود؟ هرکسی می تواند با اختیار خود نفس بکشد! شما با تمام احساسات ، افکار و کلمات خود تمام شده اید. در این کتاب ، نویسنده پرفروش ، ژان رولند ، این رمز و رازهای دیگر درباره خلاقیت را معرفی می کند. این اصول بیان را توضیح می دهد ، توضیح می دهد که چرا آرزوها همیشه درست نیستند و در آن صورت می توانیم چه کار کنیم. علاوه بر این ، انگیزه ها و افکار زیادی برای آزاد کردن قدرت خلاقیت شما ایجاد می کند: با یک تایید ، طراحی صفحه بینایی یا چرخ دارو ، انرژی ماه یا طبیعت با کمک ارواح. به دنیای آفرینش خوش آمدید!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Das Buch der Wünsche & Visionen : Übungen und Impulse für Manifestation, Intuition und Schöpferkraft