دانلود پی دی اف کتاب Das Bewerbungscoaching für Führungskräfte : Exklusives Know-how für Ihren Erfolg

[ad_1]

فرهنگ مدیریت دستی در حال حاضر برای مرحله بعدی در حرفه شما دچار آشفتگی است ، این بدان معناست که قوانین جدیدی برای شغل مدیریت اعمال می شود. هنگامی که یک بازیکن تیم آواز خواستار آن است ، چگونه خود را در برنامه ایمیل یا مصاحبه توصیف می کنید؟ یا چگونه خود را برای معرفی خود به عنوان یک رهبر مشتاق بیان می کنید؟ در طول روند درخواست ، مهارت های رهبری شما باید به اندازه تمایل شما برای تفویض مسئولیت و مشارکت مناسب کارمندان در تصمیم گیری ها ، واضح باشد. Püttjer & Schnierda به مدیران نشان می دهد که چگونه با چالش های جدید در روند درخواست مواجه شوند. “بدون شک یکی از کاملترین کتابهای توصیه شده در این زمینه”.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Das Bewerbungscoaching für Führungskräfte : Exklusives Know-how für Ihren Erfolg