دانلود پی دی اف کتاب Das bedingungslose Grundeinkommen als Antwort auf die Herausforderungen der sozialen Sicherung in Deutschland : Eine Analyse ausgewählter Modelle

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی در گروه مدیریت بازرگانی از سال 2018 – سیاست اقتصادی ، درجه: 2.3 ، فردریش-الکساندر-دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ (اقتصاد) ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه دارای مدل های مختلف درآمد پایه بی قید و شرط است. مزایا و معایب سیستم ها در اینجا در مقایسه با سیستم اجتماعی امروز و در رابطه با تغییرات اجتماعی نشان داده شده است. بدین منظور ابتدا سیستم اجتماعی آلمان مورد بررسی قرار می گیرد. اشاره به اصول ثابت شده جمهوری فدرال و کاربرد آنها در بیمه های اجتماعی مهم است. در زیر خدمات مختلف و بودجه آنها به تفصیل توضیح داده شده است. از آنجا که برای بررسی و ارزیابی بعدی باید به تأثیر درآمد پایه بی قید و شرط توجه ویژه شود ، روشهای تأمین مالیات مانند مزایای بیکاری II و کمک های اجتماعی نیز توصیف می شود. این فصل با چالش هایی که همراه با سیستم اجتماعی مان روبرو هستیم و همچنین ضعف های آشکار ناشی از ساختارهای آینده ، پیشرفت های فناوری و تغییرات اجتماعی ، بسته می شود. با تصویب قوانین مربوط به سیستم تأمین اجتماعی ، دوره جدیدی از همبستگی آغاز شد که حمایت همه جانبه از شهروندان را در صورت بیماری و حوادث تضمین می کند. بیمه مراقبت طولانی مدت ، که از سال 1995 به طور مستقل اجرا می شود ، “پنج پایه” بیمه اجتماعی را برآورده می کند. این سیستم اجتماعی یک دستاورد بزرگ محسوب می شود ، بدون آن تصور آلمان دشوار است. تغییر در جامعه و مشکلات مربوط به آن ناگزیر فرد را به فکر تغییر و سازگاری سوق می دهد. درآمد پایه بی قید و شرط ایده ای بنیادی از تبدیل را نشان می دهد. بحث در مورد مدلهای این موضوع نه تنها در آلمان بسیار زیاد است. کشورهای دیگر نیز طی سالهای اخیر به این موضوع پرداخته اند. به عنوان مثال ، در همه پرسی در سوئیس در سال 2016 ، چنین درآمدی برای هر شهروند رد شد ، یک پروژه آزمایشی در 2000 با 2000 نفر در فنلاند انجام شد. بحث درباره مزایا و معایب و امکان سنجی داغتر می شود. این موضوع مدتهاست در سیاست آلمان وجود دارد. این واقعیت که نمایندگان احزاب مختلف مدل هایی را ایجاد کرده اند ، نشان دهنده حضور فزاینده موضوع است ، اما همچنین نیاز به تغییر در نظم اجتماعی قبلی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Das bedingungslose Grundeinkommen als Antwort auf die Herausforderungen der sozialen Sicherung in Deutschland : Eine Analyse ausgewählter Modelle