دانلود پی دی اف کتاب Darkest England

[ad_1]

ادریس شاه در پرفروش ترین Darkest England خود ادعا می کند که انگلیسی از مکانی کوچک به نام “هاتبی” تگرگ می زند ، اما ریشه آنها بسیار زیاد است ، شاید در منطقه دور افتاده آسیا ساکینا. هنگامی که قبیله ای از جنگجویان عشایری بود ، انگلیسی ها به سمت غرب فرار کردند و داستان های حماسی ، سنت ها و یک تفکر شرقی را با خود آوردند. شاه نبوغ انگلیسی ها را در “سازگاری و انطباق هر چیزی” تقریباً با هر روحانی ، اخلاقی یا مادی به کار می گیرد – دانشکده ای که آنها را از عشایر جنگجو به دیپلمات ها ، بازرگانان ، اندیشمندان و دانشمندان موفق تبدیل کرده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Darkest England