دانلود پی دی اف کتاب Dark Streets Shineth

[ad_1]

شما بهتر به بیرون نگاه می کنید. شما هیچ بهتر نیستید سانتا به روز کلاوس می رود … DCI Boaz Matthias یک شخص کریسمس نیست. او هرگز زندگی نکرد. نه از زمانی که او حقیقت را در هفت سالگی کشف کرد. کریسمس دروغ و موافق است و هیچ وقت تصمیم او تغییر نمی کند. اختصاص دادن یک کار موقت شش هفته ای به روحیه آنها کمک نمی کند – همانطور که کریسمس در خانواده به معنای آن است. تنها چیز خوب این است که یک دیدار غیر عادی با کسی باعث می شود که او بسیار دوست داشته شود. DDC ایزابل عاشق کریسمس است. به حدی که میز کار خود را با چراغ ، براق و تقویم ظهور تزیین می کند. وقتی رئیس او را صدا زدند ، جانشین او آخرین شخصی است که انتظار دارد ببیند – معشوق فراری اش. در میان یک پرونده کثیف ، ایزابل مصمم است که معنای واقعی کریسمس را به بواز نشان دهد. تنها مشکل این است که کار و لذت به سادگی با هم مخلوط نمی شوند – حداقل مطابق نظر او نیست.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dark Streets Shineth