دانلود پی دی اف کتاب Dark Desire

[ad_1]

النا الن فکر کرد پس از ترک روسیه و آمدن به خانه گذشته تاریک خود را پشت سر خواهد گذاشت ، اما او در آغوش دیمیتری رازین خوش تیپ و خوش چهره روسی می افتد. او به او هشدار می دهد که زندگی اش هنوز در معرض خطر است و باید به او اعتماد کند حتی اگر اعتماد به مرد آخرین چیزی است که پس از زنده ماندن توانایی آن را دارد. دیمیتری رازین می داند که النا هنگامی که دشمن حقیر او ماهها او را ربود و شکنجه کرد ، درگذشت. هر چقدر می خواهد برای بهبودی تنها بماند ، خطر برای او تازه آغاز شده است. برای نجات جان خود ، او باید از هر لحاظ حتی از قلبش به او اعتماد کند. در عوض ، او به او نشان خواهد داد كه لازم نیست از اشتیاق بترسد و می تواند دوباره خوشبختی خود را پیدا كند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dark Desire