دانلود پی دی اف کتاب Dans une autre langue

[ad_1]

اروپا معتقد است که با فراموش کردن گذشته ، آرام می شود. ما در حال بازسازی هستیم. زن و مرد در ویرانه های تاریخ با یکدیگر روبرو می شوند. عبور از مرزها برای یافتن زبان در حال تبدیل شدن به یک امر ضروری است. چگونه با وجود زخم ها یکدیگر را دوست داشته باشیم؟ به ندرت ، موسیقی زبان فضایی ایجاد می کند ، ریتمی را توصیف می کند ، به مکان گذشته خود می رود تا آنها را پیدا کند و راههایی فراتر از ممنوعیت را باز می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dans une autre langue