دانلود پی دی اف کتاب Dans l’ombre des empires. Les suites géopolitiques du traité d’Apamée en Anatolie

[ad_1]

این مطالعه بر سطح روابط سیاسی بین کشورهای آناتولی و توسعه مکانی که این شبه جزیره در نظم ژئوپلیتیک مدیترانه ، نتیجه حمام صلح ، در اختیار دارد ، متمرکز است. معاهده آپاما که بین قدرت روم و امپراتوری سلوکی در سال 188 قبل از میلاد منعقد شد ، یک کار تعیین کننده دیپلماتیک برای آسیای صغیر و کل منطقه آناتولی بود ، و کل آسیای بخیه را تا “در ارمنستان” جمع کرد. یک تقسیم بندی بین فضا. ایالات و شهرهای خودمختار. چالش این تحقیق دستیابی به این پدیده از زاویه ابتکاری با ایجاد پادشاهی های آناتولی به عنوان هدف اصلی مطالعه است ، نه شهرهای امپراتوری روم ، امپراتوری سلوکی یا آسیای صغیر. در سطح روش شناسی ، نوآوری اصلی ارائه شده در اینجا به عنوان مرجع نظری به رساله هند باستان در مورد علوم سیاسی ، Arthasastra استفاده می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dans l’ombre des empires. Les suites géopolitiques du traité d’Apamée en Anatolie