دانلود پی دی اف کتاب DANS LES GEOLES DE SASSOU

[ad_1]

با ترکیب مناسبی از شرایط ، نویسنده توانست به داخل مرکز بازداشت برزاویل برود. در اینجا او داستان این غوطه وری منحصر به فرد در دنیای زندان یک قانون آهنین را برای ما تعریف می کند: دیکتاتوری دنیس ساسو نگووسو بالاتر از کنگو-برازاویل. زندان شلوغ ، کثیف ، عدم سرویس بهداشتی ، رفتار نامناسب ، عدم مراقبت ، بازداشت خودسرانه ، شکنجه است … همه چیز با دقت و صحت تجربه توصیف شده است. جهنم وجود دارد: در اینجا با جزئیات شرح داده شده است ، و مانند دانته ، باید یک علامت بزرگ بر روی هشدار ورود قرار دهیم: “شما که وارد اینجا می شوید همه امید خود را از دست می دهید.”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب DANS LES GEOLES DE SASSOU