دانلود پی دی اف کتاب Dans les bras nus du khamsin

[ad_1]

طبق شعرها ، ریتم های موزون کاروان نمک و نفس های گرم خامسین: این هوای ویژه کویر که پنجاه روز ادامه دارد. این اشعار در مورد صحرای کتاب مقدس خود ، واقع در کرانه های دریای سرخ ، آواز می خوانند. آنها سرزمینی پر از اسرار و افسانه های هزاران ساله را فاش می کنند. این نویسنده با زبان گل ، مبارزات پایدار مردم عشایر را به تصویر می کشد ، کسانی که همیشه در گدازه ها و درگیری های دریایی زندگی می کردند ، جایی که انفجار باد دریایی از تپه های شنی ، وادی ها ، نمک و خوشنویسی ناشناخته را می بافد. جایی که امید و عشق با هم می رود ، گویی که از اعماق شعر عسل می کشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dans les bras nus du khamsin