دانلود پی دی اف کتاب Dans le sillage du président Lansana Conté : Chroniques

[ad_1]

پس از به دست گرفتن قدرت گروهی از مقامات در بامداد سه شنبه ، 3 آوریل 1984 ، یک هفته پس از مرگ رئیس جمهور سیکو توره ، این “بدون خونریزی و آرامش کامل” بود. سرهنگ لانسانا كنته ، كه بعداً ژنرال شد ، به عنوان رهبر كشوري انتخاب شد كه تا زمان مرگش در 22 دسامبر سال 2008 ، سرنوشت آن را بر عهده داشت. در سال 1984 ، کار بسیار عظیم بود. نیاز به بازآفرینی همه چیز است: نهادها ، زیرساخت ها و بالاتر از همه ذهنیت ها. وقتی او درگذشت ، می توانستیم سابقه ای مختلط را ببینیم. اما سفرهای پر از درس او نویسنده را الهام بخش کرده است ، که اغلب راه او را دنبال می کند و کتاب های گزارش خود را دوباره باز می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dans le sillage du président Lansana Conté : Chroniques