دانلود پی دی اف کتاب Dans la peau des serpents de France

[ad_1]

زمان آن فرا رسیده بود که زیبایی مارهای فرانسوی مردم عادی را مانند پسر عموهای خارجی خود جذاب جلوه دهند. این کتاب ما را با ویژگی های بیولوژیکی و تنوع ریخت شناختی 4 افعی و 10 مار ساکن در منطقه شهری آشنا می کند. این یک عکس فوری خارق العاده از ما فراهم می کند: روند بد دهنی ، پیش بینی ، توالی های تولد و جوجه ریزی ، صحنه های جنگ قبل از زایمان و حتی … شبیه سازی مرگ به عنوان یک روش ضد شکار! نمادهای زندگی وحشی ، این حیوانات بهای سنگینی را برای رفتارهای بی بند و باری می پردازند! ایمان داشتن. مطالعات علمی ، همراه با اقدامات انجمن ها ، امکان شناخته شدن بیشتر آنها و سازماندهی دفاعی آنها را فراهم می آورد ، در حالی كه 4 گونه در معرض تهدید و 7 گونه در حال كاهش است. حدود 220 عکس در این کتاب ، با احترام به شرایط زندگی آنها در طبیعت ، به نفع این حیوانات باشکوه ، درخواست میراث تنوع زیستی ما را می کند. این “گالری” تصاویر منعکس کننده شور و اشتیاق نویسنده است ، و تعدادی تفسیر را به مارهای این منطقه اختصاص داده و به طور گسترده ای دانش او را از طریق کنفرانس های عکس حیوانات ، فعالیت های آموزشی و نمایشگاه ها تقسیم می کند. 1 انتشار: به مقدمه ارائه شده توسط آلفورگ بوگرن دوببورگ مراجعه کنید. ، رئیس اتحادیه حمایت از پرندگان

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dans la peau des serpents de France