دانلود پی دی اف کتاب Danke fuer Ihr Verstaendnis – Zuverlaessigkeit: Die neue Waehrung fuer Unternehmen

[ad_1]

اگر قبلاً با شرکای تجاری و مشتریان خود هماهنگی کرده اید ، قابل اعتماد است ، بنابراین لازم نیست بیشتر از نتیجه نتیجه بخواهید. وقتی همه در آنچه قول همکاری داده اند وارد شوند معتبر است. و اگر مجبور به درک درستی هستید ، مطلوب است که معیارهای حمایت خوب از شرکای تجاری یا مشتری حداقل از قبل به طور واضح توافق شده باشد. این نیز یک سوال از اعتبار است. بین همکاران و ادارات در یک شرکت و همچنین بین شرکت و شرکای تجاری یا مشتریان آن. بنابراین اعتبار از داخل آغاز می شود ، زیرا مشتری مداری در شرکت است. ایده مشتری مداری داخلی انتقال همان مکانیسم هایی است که باعث موفقیت یک شرکت در سازمان داخلی با مشتریان می شود. از این نظر ، مشتری مداری داخلی نه تنها به معنای برآوردن خواسته های مشتری از طریق شرکت است ، بلکه با همه کارمندان به عنوان مشتری داخلی با یکدیگر رفتار می کند و اطمینان حاصل می کند که هر یک از این مشتریان داخلی خودشان هستند ، اهداف شخصی خود را تحقق می بخشند. توانایی اندازه گیری اعتبار یک سازمان شرکتی و در صورت لزوم ارتقا it آن قبل از اینکه مشتریان شرکت متوجه آن شوند ، می تواند جالب باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Danke fuer Ihr Verstaendnis – Zuverlaessigkeit: Die neue Waehrung fuer Unternehmen