دانلود پی دی اف کتاب Daniel Kehlmann und die Gegenwartsliteratur : Dialogische Poetik, Werkpolitik und Populäres Schreiben

[ad_1]

به عنوان یک نویسنده ، دانیل کهلمن به همان اندازه که بحث برانگیز است نیز محبوب است. رمان های او پرفروش ترین و در عین حال موضوع بحث برانگیز است. کهلمن در زندگی ادبی صدایی است که با مداخلات متفاوت و تحریک آمیز توجه را به خود جلب می کند. در این بخش ، تلاش می شود نویسنده پیدا شود و در زمینه ادبیات حال کار شود. از یک سو ، ابیات کهلمان با توجه ویژه به متن های بینامتنی و میانی که متون وی را مشخص می کند ، بازسازی می شوند. از طرف دیگر ، سیاست کاری وی مورد بررسی قرار می گیرد. نویسنده و اثر ، و نه استقبال از آنها ، همچنین باید از نظر گرایش های خاص در ادبیات معاصر – به عنوان مثال ، یک تنش درک شده یا واقعی بین ادبیات “سرگرم کننده” و “جدی” مورد سوال قرار گیرند ، و احتمالاً همچنین فرصتی برای بحث درباره ارائه های موجود دسته بندی تحلیل و توصیف توزیع می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Daniel Kehlmann und die Gegenwartsliteratur : Dialogische Poetik, Werkpolitik und Populäres Schreiben