دانلود پی دی اف کتاب Dances with Sheep : The Quest for Identity in the Fiction of Murakami Haruki

[ad_1]

موراکامی هاروکی از دهه 1960 به عنوان سخنگوی جوانان ناراضی ، به یکی از مهمترین صداهای ادبیات معاصر ژاپن تبدیل شده است و با ترجمه آثار خود به مقام زیر در ایالات متحده دست یافته است. متیو استرچر در کتاب “با رقص با گوسفند” رمان موراکامی – و تا حدی غیر داستانی او – را از لحاظ ظریف ترین ساختارها و مضامین آن بررسی می کند. برانکارد همچنین تناقضاتی را در نوشته های موراکامی به تصویر می کشد که با منتقدان و خوانندگان معمولی روبرو می شود. موراکامی درباره موضوعات “جدی” می نویسد ، اما او آنها را به سبک نسبتاً ساده ای بیان می کند که مورد توجه دانش آموزان دبیرستانی و همچنین دانش پژوهان است. و به نظر می رسد کارهای داستانی او بیان پسامدرن را جشن می گیرد ، با این حال او تأثیرات پست مدرن را بر فرهنگ معاصر نگران کننده می داند. روش استرچر هم تاریخی است و هم فرهنگی ، زیرا وی از چهار رویکرد مختلف میان رشته ای برای تحلیل ترکیبات اصلی موراکامی استفاده می کند: ساختار “فرمول” نویسنده با مضامین جدی. بازی او با رئالیسم جادویی. زمینه های عمیق روانشناختی منظر ادبی او و انتقاد او از زبان و توانایی وی در بازنمایی واقعیت های گذشته و حال. رقص با گوسفندان هر یک از این دیدگاه ها را با تمرکز انتقادی موراکامی بر سرنوشت هویت شخصی در ژاپن معاصر ترکیب می کند. نتیجه این است که سادگی موراکامی نایاک ، که با بی حالی و تاریکی مشخص شده است ، به عنوان نمادی از انسان معاصر ، هویت ، جهت و معنی ظاهر می شود. تخیل موراکامی با Sheep in Dance ، هشداری در مورد لغو سرمایه داری مدل دیررس ، همگن سازی بازارگرایی و ضد اعتراض موثر در ژاپن ، دوباره پیوند می خورد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dances with Sheep : The Quest for Identity in the Fiction of Murakami Haruki