دانلود پی دی اف کتاب Damping Optimization in Simplified and Realistic Disc Brakes :

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب نشان دادن نحوه اصلاح و بهینه سازی خصوصیات ماتریس میرایی برای یافتن سودمندترین روش افزودن میرایی به سیستم مکانیکی معین است. برای این منظور ، یک مدل دو درجه آزادی ترمز دیسکی تجزیه و تحلیل می شود تا بینشی در مورد رفتار اصلی فیزیکی میرایی بدست آید. علاوه بر این ، مدل های شکستن عناصر محدود واقع بینانه تر و با ابعاد بالا مورد مطالعه قرار گرفته و برای پایداری بهینه شده اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Damping Optimization in Simplified and Realistic Disc Brakes :