دانلود پی دی اف کتاب Daily Life and Demographics in Ancient Japan

[ad_1]

برای قرن ها ، محققان در فکر این بودند که زندگی روزمره مردم عادی ژاپن به ویژه برای دوره های طولانی مانند دوران باستان (700–1150) چگونه است. ویلیام وین فاریس با استفاده از رشته جمعیت شناسی تاریخی توضیح می دهد که در بیشتر این دوران ، کل جمعیت ژاپن با چرخش حدود شش میلیون نفر در حدود پانصد سال رشد کرده است. دلایل جمعیت پایدار پیچیده بود. مهمتر از همه ، ژاپن درگیر یک اپیدمی آسیای شرقی بود که باعث کشته شدن نخبگان و مردم عادی در هر تعداد شد. این اپیدمی های آبله ، سرخک ، اوریون و اسهال خونی باعث کاهش جمعیت بزرگسالان و در نتیجه ناآرامی های اجتماعی و اقتصادی می شود. تقریباً هر سه سال یک بار قحطی رخ می دهد ، که باعث می شود قسمت زیادی از مردم دچار سوishedتغذیه یا مرده شوند. تخریب اکولوژیکی ژاپن مرکزی منجر به افزایش میزان خشکسالی و فرسایش خاک می شود. و جنگ سربازان را به قتل اشرار بی گناه سوق داد. در این شرایط سخت ، بخش کشاورزی از نرخ بالای مهجوریت و توسعه ضعیف فناوری رنج می برد. کشاورزی و صنعت به سرعت به سمت فن آوری های صرفه جویی در نیروی کار سوق پیدا کردند. با کارگران با حق بیمه ، دستمزدها افزایش یافت. تاجران با استفاده از پول به داد و ستد کالا رفتند. شهرها ناپدید شدند. خانواده موجودی بی شکل بود ، که در آن زنان از یک موقعیت اقتصادی بالا با اقتصادی کوچک برخوردار بودند. میزان بالای خانواده شکسته و مرگ و میر نوزادان نیز بخشی از الگوی خویشاوندی بود. یک خانواده متوسط ​​در سرما زندگی می کردند ، در یک زیستگاه حساس به آتش زندگی می کردند ، لباسهایی از سم می پوشیدند ، در بهترین زمانها به سختی غذا می خوردند و با کمبود شرایط بهداشتی روبرو می شدند که منجر به بیماری می شد احتمال گسترش آن افزایش یافت. در حالی که زندگی برای تقریباً همه افراد از 700 تا 1150 سخت بود ، اما این تجربیات سرمایه گذاری در سرمایه انسانی را نشان می داد که در دوره قرون وسطایی (1150-1600) ثمر خواهد داد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Daily Life and Demographics in Ancient Japan