دانلود پی دی اف کتاب D-type Cyclins and Cancer :

[ad_1]

این بخش ، با تأکید ویژه بر عملکردهای مستقل از کیناز این پروتئین ها ، گزارش واحدی از درک فعلی ما از عملکرد سیکلین های نوع D در طول رشد و تومور زایی ارائه می دهد. این جلد یک بررسی عمیق از جدیدترین یافته ها در مورد عملکردهای جدید را ارائه می دهد و با شرکای مهم سیکلین DS پستانداران برای توضیح خصوصیات انکوژنیک و تمایز آنها در زمینه های مختلف سلولی ارتباط برقرار می کند. این حجم با یک دیدگاه تاریخی در مورد چگونگی کشف سیکلونهای نوع D و سرانجام شبیه سازی آن از بافت سرطانی آغاز می شود و به دنبال آن گزارشی درباره عملکردهای متناوب سیکلین DS در طی عفونت G1-S چرخه سلولی وجود دارد. چندین فصل به بررسی عملکرد سیکلونهای نوع D به عنوان تنظیم کننده رونویسی و مکانیزمی که از طریق آنها این عملکردهای جدید ممکن است بر روند تومور زایی تأثیر بگذارد اختصاص داده خواهد شد. علاوه بر این ، شواهدی در حال ظهور وجود دارد که نشان دهنده نقش سیکلین های نوع D ، به ویژه سیکلین D1 ، به عنوان تنظیم کننده سیتوپلاسمی عملکردهای مختلف سلولی است. این خاصیت ، حداقل در سلولهای انسانی ، برای برخی از ایزوفرمهای متصل شده با پیامدهای جدید سرطانزا در دسترس است. سرانجام ، یک فصل به تلاش های اخیر برای بازنگری رویکرد متعارف “مسیر رتینوبلاستوما” اختصاص یافته است ، از جمله شواهد جدید نشان می دهد که نقش سیکلین D1 در G1 برای تمایز فعل و انفعالات پروتئین هدف در پروتئین رتینوبلاستوما (pRb) باید به تنهایی فسفریله شود. این کار نمایانگر دور شدن قابل توجهی از دید سیکلین D1 به عنوان تنظیم کننده منفی pRb است و ممکن است پیامدهای مهمی در درک عملکرد عوامل ضد لاینوپلاستیک داشته باشد که کینازهای مرتبط با سیکلین D1 را هدف قرار می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب D-type Cyclins and Cancer :