دانلود پی دی اف کتاب CYRANO DE BERGERAC

[ad_1]

سیرونو دو برگاراک نمایشی است که در سال 1897 توسط ادموند روستاند نوشته شده است. اگرچه یک Cyrono de Bergerac واقعی بود ، اما این بازی یک توصیف خیالی از زندگی او است که از طرح کلی آن پیروی می کند. کل نمایشنامه در بیت نوشته شده است ، و در هر سطر دوازده هجا آواز می خواند ، بسیار نزدیک به شکل کلاسیک اسکندریه ، اما بعضی اوقات آیات فاقد سزار است. هرکول سیرونو دو برگراک ، یک دانش آموز (به عنوان سرباز) در ارتش فرانسه ، فردی فئودالیست ، با اراده قوی و دارای استعدادهای بسیار است. او جدا از اینکه یک دوتایی بزرگ است ، او شاعری با استعداد ، شاد است و ثابت می کند که یک نوازنده نیز هست. با این حال ، او بینی بسیار بزرگی دارد که دلیل عدم امنیت اوست. این سوicion ظن او را از ابراز عشق به پسر عموی دور خود ، زیبای روکسان و وارث فکری باز می دارد ، زیرا او اعتراف می کند که زشتی او “رویای دوست داشتن یک زن زشت” را نفی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب CYRANO DE BERGERAC