دانلود پی دی اف کتاب Cybersicherheit im Krankenhaus

[ad_1]

رقمی سازی در حال حاضر صنعت مراقبت های بهداشتی را عمیقاً تغییر داده و رشد چشمگیری را به همراه خواهد داشت. با توجه به فناوری ها و برنامه های پیشرو ، تنها در صورت اجرای امنیت سایبری به عنوان یک مروج اصلی در یک تحول دیجیتالی موفق ، می توان از ماندگاری در آینده سیستم مراقبت های بهداشتی اطمینان حاصل کرد. گذشته نشان داده است که وقایع امنیتی IT در بیمارستان ها محتمل نیستند ، اما مشکلات بسیار واقعی هستند. در بدترین حالت ، حمله سایبری به بیمارستان ها می تواند جان انسان ها را نجات دهد. در عین حال ، اجرای امنیت سایبری در آنجا به دلیل تعداد زیادی فرآیند ، دشوار است. چگونه می توان امنیت سایبری را در بیمارستان ها برقرار کرد؟ خطرات چیست و چه اقداماتی می توان برای کاهش آنها انجام داد؟ چگونه در عمل می توانید مفاهیم جامع امنیتی را بسازید؟ فعالیت در سطح مدیریت امنیت سایبری در بیمارستان ها دانش عملی را در زمینه های امنیت و پیاده سازی فناوری اطلاعات فراهم می کند ، خطرات تحول دیجیتال را در این زمینه برجسته می کند و راه حل های لازم را برای چالش هایی که بیمارستان ها با آن روبرو هستند نشان می دهد. متخصصان تحول دیجیتال و امنیت IT دانش و تجربه عملی خود را ارائه می دهند. علاوه بر این ، تصمیم گیرندگان و بازیگران برتر مراقبت های بهداشتی ، شرکت ها و جامعه مدنی دیدگاه های خوبی در مورد موقعیت های فردی و راه حل های بالقوه ارائه می دهند. این کتاب کمک جهت گیری به موضوع پیچیده فضای مجازی و ابزاری برای برنامه ریزی و اجرای اقدامات لازم در بیمارستان ها است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cybersicherheit im Krankenhaus