دانلود پی دی اف کتاب Customer-Based View

[ad_1]

ضرورت توسعه پایدار به روشنی بر اهمیت مشتری مداری و مهارت های بازاریابی ، مبتنی بر درک نشانه های تغییرات بازار ، توسعه مشتری داخلی در فرآیندهای تجاری و ایجاد یک پیشنهاد ارزش پویا ، جذاب و متمایز تأکید کرده است. توانایی ارائه بستگی دارد . این قابلیت پیش شرط موفقیت اقتصادی و رقابتی هر شرکت در طولانی مدت است. از این نظر ، این کتاب نقش بازاریابی را در ایجاد ارزش شرکت تعمیق می بخشد. با ترسیم استراتژی های اساسی برای بهبود عملکرد بازاریابی ، ما رابطه بین ارزش مشتری ، رضایت مشتری و روابط مشتری ، تکنیک های اندازه گیری تأخیر و پیامدهای مدیریتی را بررسی می کنیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Customer-Based View