دانلود پی دی اف کتاب Curtius Rufus in Straßburg : Imitation und Quellenbenutzung in den Supplementen Johannes Freinsheims

[ad_1]

یوهانس فرینزهایم (1608–1660) تاریخ ناقص الكساندر با وجود استفاده گسترده از آنها هنوز در یك مطالعه مونوگرافی در Q. Curtius Rufus (احتمالاً قرن اول) كشف نشده است. وظیفه فعلی رفع این شکاف است. وی بر اساس روشهای فلسفی و ادبی ، از جمله اندیشه های تاریخی ، فلسفی و کمی سبک شناختی ، استدلال می کند که فرنشایم ادبیات ادبی را برای غلبه بر بحران های سیاسی – نظامی در طول جنگ سی ساله و به عنوان یک طرفداری ظریف مکمل می کند. علت پروتستان. بنابراین متن خود را باید به عنوان یک تاریخ نگاری درک کرد ، که می خواست رفتارهای نمونه سلطنتی را در زمان جنگ و صلح تا حد ممکن هدفمند ارائه دهد ، اما تأکید تبلیغاتی خود را کاملاً پنهان نکرد. فراتر از متن ، مطالعه جنبه های درک انسان گرایانه. تاریخ و اوایل علوم سیاسی مدرن روشنگری است و نشان دهنده رابطه نزدیک بین دانشمندان و بازیگران سیاسی در طول جنگ سی ساله است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Curtius Rufus in Straßburg : Imitation und Quellenbenutzung in den Supplementen Johannes Freinsheims