دانلود پی دی اف کتاب Curriculum Change and Its Impact on the Teaching and Learning Process of History on Secondary School Students

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات آفریقایی از سال 2020 – فرهنگ و جغرافیای کاربردی ، کلاس: 4.00 ، دانشگاه جوس ، زبان: انگلیسی ، انتزاع: هدف از این مطالعه بررسی تأثیرات برنامه درسی در تاریخ آموزش و یادگیری بود در مدارس متوسطه در منطقه دولت محلی جنوبی. به طور خاص اهداف مطالعه عبارتند از: 1. برای تعیین اینکه آیا تغییرات برنامه درسی در تاریخ به تغییر روشهای تدریس نیاز دارد؟ 2. بررسی تأثیرات تغییر برنامه درسی در تاریخ معلمان تاریخ موضوع. 3. ارزیابی تأثیر تغییرات برنامه درسی در دسترس بودن مطالب آموزشی و یادگیری. تاریخ به عنوان یک رشته سنتی طولانی در دنیای تدریس دارد و این سیاست ملی در زمینه آموزش و ابزار توسعه ملی را با همکاری و ادغام بین المللی برابر می داند. تاریخ به عنوان یک موضوع در هنر عمومی قرار می گیرد و برای مدت طولانی ، بسیاری از برنامه های درسی مدارس آفریقا به ویژه از مکانی در نیجریه برخوردار بودند. آموزش تاریخ در نیجریه را می توان از روزهای قبل از استعمار که والدین و افراد مسن گذشته جوامع خود را از طریق فولکلور ، موسیقی و سایر اشکال هنری برای نسل جوان روایت می کردند ، به طور غیررسمی ردیابی کرد. اینها وسیله اصلی بیان درسها و ارزشهای ارزشمندی بود که در جوامع سنتی بسیار گرامی داشتند. آموزش تاریخ در دوره استعمار هنگامی که در مدارس تاسیس شده توسط مبلغین و مدارسی که توسط مقامات استعمار انگلیس تأسیس می شد ، شکل رسمی گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Curriculum Change and Its Impact on the Teaching and Learning Process of History on Secondary School Students