دانلود پی دی اف کتاب Current Perspectives on Child Language Acquisition : How Children Use Their Environment to Learn

[ad_1]

سالهای اخیر تصور فزاینده ای در این زمینه وجود دارد که کل پیچیدگی فراگیری زبان ، نظریه ها را می طلبد تا (الف) توضیح دهند که چگونه کودکان اطلاعات را از منابع مختلف در محیط ادغام می کنند ، (ب) بسیاری در سطوح مختلف بازنمایی های زبانی و (ج) یاد بگیرند ترکیب این بازنمایی ها برای برقراری ارتباط موثر. این یافته های جدید باعث تحریک رویکردهای نظری جدید شده است که یادگیری را به عنوان یک تعامل پویای پیچیده بین کودک و محیط آن توضیح می دهد. این کتاب اولین تلاش برای جامه عمل پوشاندن برخی از این دیدگاه های جدید است. این مجموعه مقالاتی است که توسط گروهی از محققان نوشته شده است و همه آنها دیدگاههایشان را در ارتباط متقابل کودک و محیط متمرکز می کنند و همه تحت تأثیر کار النا لیون هستند که این مجموعه به او اختصاص داده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Current Perspectives on Child Language Acquisition : How Children Use Their Environment to Learn