دانلود پی دی اف کتاب Cupid's Ax

[ad_1]

یک واقعه آسیب زا در کودکی از تغییر توکساکس به شکل گریفین جلوگیری می کند. او از نگاهش خجالت زده و از رد شدن ترسیده و زندگی خود را در تنهایی سپری می کند و تنها خواهرش Aleutheria و دوست سانتاور Rixa تنها ارتباطش با دنیای خارج است. حتی اگر Tuxtax حسرت داشتن با جن را که قبل از حادثه ملاقات کرده است باشد ، اما ناامنی ها و خودباوری Vanath مانع از این می شود که بیرون برود. اما اکنون ریکسا به کمک او نیاز دارد. توکاکس برای نجات روح باردار این مرکز به دوست خود در یک مأموریت نجات ناامیدانه ملحق می شود ، امیدوار است که جستجو بتواند به او فرصت غلبه بر ناامنی های خود را بدهد و خود را ثابت کند. مأموریت نجات او را به سرزمین جن ها می برد ، جایی که توکساکس با گذشته خود و دلهره هایی که او را به جلو می کشد روبرو می شود. در سفرهای توکساکس ، با صدای بلند ندای روحش را می شنود. آیا توکساکس می تواند شهامت بازگرداندن هم روح خود و بازیابی مرد رویاهایش را پیدا کند؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cupid's Ax