دانلود پی دی اف کتاب Cultural Values and Human Ecology in Southeast Asia

[ad_1]

مدتهاست كه بوم شناسان چارچوب مفهومي خود را در علوم طبيعي بنا نهاده اند. با این حال ، اخیراً ، وی اذعان کرده است که بدون در نظر گرفتن مداخلات انسانی که ممکن است طی هزاران سال رخ دهد ، اکوسیستم ها قابل درک نیستند. و به نوبه خود ، دانشمندان علوم اجتماعی تصور کرده اند که رفتار انسان باید در محیطی که این کار انجام می شود ، درک شود. بنابراین محققان شروع به توسعه زمینه “بوم شناسی انسان” کردند. با این حال بوم شناسی بشر به یک چارچوب مفهومی مناسب برای پیوند انسان و طبیعی با یکدیگر نیاز دارد. در پاسخ ، ارزشهای فرهنگی و بوم شناسی انسانی از چارچوب ارزشهای فرهنگی برای گردآوری مجموعه ای از مشارکتهای بسیار متنوع در زمینه اکولوژی انسانی استفاده می کنند. ارزشها یک جنبه مهم و ضروری از سازمان فکری یک جامعه را تشکیل می دهند ، یکپارچه و هماهنگ با سیستمهای کیهان شناختی بسیار مغرور و همزمان و غیرمادی از مواد و همچنین از نظر انسجام و ثبات عمل. مبنای معنی دار به دلیل این تعادل ، مقادیر به نوع تجزیه و تحلیل روابط اکولوژیکی انجام شده در اینجا ، که مقادیر خاص و همچنین ثبات تاریخی را می طلبد ، سازگار است. ارزشهای فرهنگی و مشارکت در اکولوژی انسانی بسیار متنوع است. آنها در بحث نظری انتزاعی و مطالعات موردی خاص ، از چشم اندازهای جنوب شرقی آسیا تا جزایر تا جنوب چین درگیر هستند. آنها جمعیت جمع آوری شکار و همچنین کشاورزان شاغل در کشورهای ملی معاصر را درمان می کنند و دانشمندان علوم طبیعی ، علوم اجتماعی و انسان گرایان از نژاد غربی و آسیایی را استخدام می کنند. تنوع در زمینه نویسندگان بیشتر به دیدگاههای مختلف موضوع این جلد کمک می کند ، زیرا تفاوت در زمینه فرهنگی و سنت دانشگاهی منجر به تفاوت در علایق مختلف تحقیقاتی و رویکردهای تجربی برای پیگیری مشکلات ارائه شده خواهد شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cultural Values and Human Ecology in Southeast Asia