دانلود پی دی اف کتاب Cultural Planning Handbook : An Essential Australian Guide

[ad_1]

برنامه ریزی فرهنگی به همان اندازه که برای جاده ها ، نرخ ها و زباله ها اهمیت دارد برای جوامع مهم است. شوراهای محلی و برنامه ریزان شهری به طور فزاینده ای ارزش منابع فرهنگی جامعه را به عنوان ابزاری برای ارتقا the کیفیت زندگی و نشاط اقتصادی یک منطقه ، شهر یا شهر و تقویت حس مکان به رسمیت می شناسند. با این حال ، تاکنون اطلاعات کمی در استرالیا برای کمک به برنامه ریزان فرهنگی در کارشان وجود داشته است. کتابچه برنامه ریزی فرهنگی خلا cultural اطلاعاتی را با دستورالعمل های عملی برای نقشه برداری از منابع فرهنگی جوامع و پیاده سازی و اجرای استراتژی های مناسب توسعه فرهنگی پر می کند. این یک راهنمای اساسی برای کارگران توسعه جامعه ، متخصصان برنامه ریزی ، اپراتورهای گردشگری ، هنرمندان و فرهنگیان و همچنین همه اعضای جامعه است که در توسعه فرهنگی مشارکت دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cultural Planning Handbook : An Essential Australian Guide