دانلود پی دی اف کتاب Cultural Perspectives on Millennials :

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل مطالعات فرهنگی هزاره ها و تأثیر آنها بر فرهنگ و جامعه آمریکا را ارائه می دهد. این کتاب با مقدمه ، توصیف اینکه چه بخشی از مردم به عنوان هزاره ها معرفی می شوند ، کتاب روانشناسی هزاره ، بازاریابی به هزاره ها ، خرید تنظیمات هزاره ، جنسیت و جنسیت در هزاره ها ، و ارتباط آنها بین هزاره ها و پست مدرنیسم را بررسی می کند. دیدگاه های فرهنگی در مورد هزاره ها برای دانشجویانی طراحی شده است که دوره هایی را در مطالعات فرهنگی ، جامعه شناسی ، مطالعات آمریکایی و رشته های مرتبط می گذرانند. این کتاب به سبک قابل دسترسی نوشته شده و از نقل قول های بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان که در مورد هزاره ها نوشته اند استفاده می کند. توسط نویسنده شرح داده شده است. آرتور آسا برگر استاد برجسته هنرهای ارتباطی و الکترونیکی در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو ، ایالات متحده است. او نویسنده یا بیش از صد مقاله و هفتاد کتاب در زمینه رسانه ها ، فرهنگ عامه ، طنز و جهانگردی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cultural Perspectives on Millennials :