دانلود پی دی اف کتاب Cultural Intelligence : Living for God in a Diverse, Pluralistic World

[ad_1]

هوش فرهنگی مستلزم این است که ما جهان در حال تغییر اطراف خود را درک کنیم و این تغییرات را انجام دهیم که باعث غنی سازی جماعت می شوند و پس از باخت به دنبال پیروزی هستند. در هوش فرهنگی ، دارل ال. بوک الهیات تعامل فرهنگی را می سازد و خوانندگان را مجهز می کند تا فرهنگ خود را با نگاهی به مثالی که پل در عهد جدید نشان داده است ، به خوبی ارتباط دهند. این کتاب گاه به گاه بر لزوم تمرکز اعتقادات و اعمال ما پیرامون کلام خدا تأکید می کند ، در حالی که با فرهنگی که از حقیقت کتاب مقدس همچنان در حال رشد است تعامل خوبی دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cultural Intelligence : Living for God in a Diverse, Pluralistic World