دانلود پی دی اف کتاب Cultural Entrenchment of Hindutva : Local Mediations and Forms of Convergence

[ad_1]

این کتاب تأثیر محتاطانه هندوتوا در موقعیت ها / مکان ها یا به حاشیه راندن حوزه سازمانی و پویایی آن را نشان می دهد ، جایی که مردم هرگونه تعهد به سنگ پریوار را انکار می کنند ، اتفاقاً شباهت ها و شباهت هایی را با گفتار و عمل خود نشان می دهند. این مطالعه ورود هندوتوا را از بالا به عنوان ارکستر نمی داند بلکه نتیجه فرایندی است که در ارتباط با نقاط عطف اجتماعی و فرهنگی خاص ایجاد می شود. همکاران با تأکید بر مردم نگاری اشکال میانجیگری و / یا همگرایی در برخی زمینه ها ، نفوذ هندوتوا را تجزیه و تحلیل می کنند. 11 مطالعه موردی سه بعد مختلف از اعتلای فرهنگی هندوتوا را برجسته می کند. بخش اول مواردی را جمع آوری می کند که سازمان های مرتبط با RSS برنامه های فرهنگی یا هنری خاصی را در سطح منطقه تاسیس کرده اند ، که شامل توجه مردم محلی است که علاقه مند به این برنامه ها نیستند ، این بدان معنا نیست که آنها کاملاً از برنامه هندوتوا پشتیبانی می کنند. مورد بعدی مربوط به همگرایی است و به مواردی اشاره دارد که پیروان پیرامون یک شخصیت کاریزماتیک جمع می شوند که پیش فرض و عمل می تواند آنها را به رابطه نزدیکتر با برنامه هندوتوا برساند. بخش آخر مربوط به ارجاع به مقاومت است ، جایی که ستیزه جویان اجتماعی درگیر مخالفت با هندوتوا هستند ، در واقع ، به طور متناقض ، و حتی ناخواسته ، با برخی از ایده ها و شیوه های خود برای مبارزه با ادعاهای خود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cultural Entrenchment of Hindutva : Local Mediations and Forms of Convergence