دانلود پی دی اف کتاب Cultivation Things, I Am the Heroine : Volume 3

[ad_1]

یان کینجیانگ ، که خواهر خوبش ، لو جینگ ، او را درگیر و زندانی کرد ، در کودکی دوباره متولد شد. او در ابتدا قصد داشت لو جینگ را اخراج کند و دوباره کشاورزی را شروع کند ، اما اکنون متوجه شد که مدارک وی تغییر کرده است. لو جینگ حس زندگی گذشته خود را با لو جینگ داشت و به یک نابغه همسال تبدیل شد. از طرف دیگر ، او تبدیل به یک سطل آشغال همسالان شده بود! بنابراین ، پس از تولد دوباره او ، حالت جهنم را فعال کرد … یان چینگ یانگ: هی! دختر ، تو کلبه کوچکی از غبار در هزاران ستاره هستی و من مقصد آن خورشید بی نظیر و روشن هستم. شما باید بفهمید که من یک سر زن واقعی هستم!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cultivation Things, I Am the Heroine : Volume 3