دانلود پی دی اف کتاب Cruelty : The Outcasts Will Inherit My Essence

[ad_1]

جنون ، هذیان و جنون دو قاتل زنجیره ای با یک هدف و از راه های مختلف. وارد دو ذهن آشفته شوید و اهداف آنها را درک خواهید کرد. وقتی دیگران را طرد می کنید و راهی برای تغییر همه چیز پیدا می کنید ، عمل می کنید. بهترین راه برای کشتن چیست؟ ایان و دانیل چنین تصوری داشتند. اما وقتی پشیمانی و تردید پیش می آید ، همه چیز تغییر می کند. آلبرتو آراندا به عمیق ترین افکار یک ذهن بیمار مبتلا می شود. به این سفر بپیوندید که هرگز نباید اتفاق می افتاد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cruelty : The Outcasts Will Inherit My Essence